Mossø

Mossø ved Skanderborg er Danmarks fjerdestørste og Jyllands næststørste sø, efter Stadil Fjord. Den er en del af Gudenåsystemet. Søen har en længde på små 10 km og en bredde på knap 2 km.

Mossø er skabt under sidste istid, altså for små 10.000 år siden. Dybdemæssigt er Mossø opdelt i to bassiner - et lille og lavvandet vestligt samt et stort og meget dybt ø;stligt. De to bassiner er delt af en lavvandet tange, der fra Emborg Odde strækker sig næsten helt over til sydsiden. Mossø afvander til Gudenåen nær Klostermølle i søens vestende.

Søen er omgivet af skoveenge og agerland. Og nogle steder er der store rørskove og moseområder langs søens bredder.